จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

บทความ

ดับเบิลเบส Double Bassประวัติ วิธีการเล่น การดูแลรักษา

30-06-2559 12:26:31น.
    ดับเบิลเบส Double Bass
ดับเบิลเบส Double Bass มีหลายชื่อให้เรียก เช่น String Bass ,Contra Bass, Bass Viol
ดับเบิลเบสเป็นเครื่องสายที่ใหญ่ ที่สุดขนดอยู่ที่ 74 นิ้ว ผู้เล่นต้องยืนเล่น เสียงจะเป็นเสียงต่ำสุด สาย 4 สายตั้งห่างกันเป็น 4 เพอเฟค คือ E-A-P-G ดับเบิลเบส นิยมใช้ในวงออร์เคสตรา วงเครื่องสาย เป็นเครื่องดนตรีในวตระกูลไวโอลิน ดับเบิลเบสนิยมใช้ในฐานะที่เป็ดนตรี 16 ช่วงเสียง ในวงเครื่องลม แต่ปัจจุบันอยู่ในวงออร์เคสตรา แจ๊ส ปัจจุบันดับเบิลเบสมักจะบรรเลงด้วยเทคนิค Pizzicato แต่บางครั้งก็จะใช้เทคนิคการตบเบสจึงได้เลื่อนชั้จากการเล่นทำนองเพียงอย่างเดียวไปเป็นนักเดี่ยวดับเบิลเบสของดนตรีแจ๊ส
นักดับเบิลเบสในยุคแรกๆมีอยู่หลายคน เช่น ที่มีชื่อเสียงคือ John Lindsay และ Pop Foster ทั้งคู่อยู่ในวงของ Louis armstrong ในช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกคู่ที่มีชื่อเสียงคือ Walter Page และ Charles Mingus โด่งดังในปี 1940 ส่วนรุ่นหลังคือ Ron Carter ประสบความสำเร็จในการใช้ Piccolo Bass ขนาดเล็ก และได้เขียนตำราการเล่นดับเบิลเบสแบบแจ๊สด้วย
วิธีเล่นเครื่องสาย
ส่วนใหญ่ผู้ประพันธ์เพลงจะกำหนดวิธีการเล่นใว้ในบทเพลงโดยใช้เป็นภาษาอิตาเลี่ยน เช่น
-พิชซิกาโต Pizzicato คือการใช้นิ้วดีดที่สายแทนการใช้คันชัก
-ดับเบิลสต๊อบปิ้ง Double Stopping คือการเล่น 2 สายพร้อมกัน
-คอนซอร์ดิโน Con Sordino คือการทำให้เสียงเบาโดยการใส่เครื่องเก็บเสียง
-เทรมโมโล Trennolo คือการเล่นแบบเร็วโดยการรัวคัวโน๊ต
-ฮาร์โมนิค Harmonic คือการแตะสายอย่างแผ่วเบาในการเล่น
-พอร์ตันเมลโต้ Portalmento คือการเล่นแบบเปลี่ยนเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่งโดยการรูดนิ้วไปบนสาย
-คอลลิอาโน Col liano คือการเคาะคันชักด้วยด้านที่เป็นไม้ลงบนสาย
โครงสร้างดับเบิลเบส สามารถถอดคอและประกอบเข้าได้แคกต่างกันเฉพาะไม้ที่ทำเท่านั้น โครงสร้างภายในเหมือนกัน คือมี เบสบาร์ ไม้หลักเสียง และหย่อง
การดูแลเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ดับเบิลเบสบรรเลงโดยการใช้คันชักเป็นส่วนใหญ่จึงต้องคำนึงถึงหางม้าที่ใช้สีกับสายซึ่งมีความบอบบางหางสีรุนแรงมากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
-ก่อนการบันเลงควรใช้ยางสนถูหางม้าคันชักก่อนเพื่อเพิ่มความยืดให้แก่สาย
-การถือควรระมัดระวังอย่าให้กระแทกเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้
-ระวังอย่าให้คันชักหัก
-เมื่อเล่นเสร็จควรใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง
-ควรมีกลอ่งใส่ดับเบิลเบสโดยเฉพาะ
การดูแลรักษษโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
-การขึ้นหางม้า ไม่ว่าหางม้านั้นจะดีแค่ไหนเมื่อมันเริ่มเสื่อมสภาพก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนและการเปลี่ยนนั้นก็ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยอยา่งน้อยควรเปลี่ยนปีละครั้
-การทำความสะอาดและเคลือบเงาอาจดูว่าง่ายแต่ควรให้ช่างที่ชำนาญและรู้ถึงคุณสมบัติของน้ำยาเคลือบและขอ้ดีข้อเสียต่างๆของน้ำยาเป็นผู้ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องดนตรีและไม่เป็นอันตรายกับผู้เล่นด้วย