จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

บทความ

ตารางเปรียบเทียบราคากลางดนตรี

06-09-2558 18:30:24น.

รายการสินค้า

ราคาเวปGeye

ราคากลาง

ราคาตามครุภัณฑ์เครื่องดนตรี

ฟลุต

             3,962.00

         13,345.00

5500

บาริโทน

          10,815.00

         35,500.00

30000

เมโลโฟน

          17,900.00

         31,333.33

30000

บีแฟลตคาริเนท

             4,323.00

         16,750.00

7500

อัลโตแซกโซโฟน

          12,587.00

         33,580.00

18000

เทนเนอร์แซกโซโฟน

          18,150.00

         29,520.00

20000

ทรัมเป็ด

             4,800.00

           7,180.00

6500

ทรอมโบน

             4,900.00

         14,166.67

12000

ยูโฟเนียม

          17,500.00

         39,400.00

22000

ทูบา

          29,500.00

       134,333.33

65000

กลองเล็กเดินแถว

             1,510.00

         14,833.33

20000

กลองใหญ่ 16"

             1,330.00

         12,200.00

80000

กลองใหญ่ 18"

             2,840.00

           6,295.00

10000

กลองใหญ่ 20"

             3,022.00

           6,445.00

12000

กลองใหญ่ 22"

             3,738.00

           6,595.00

14000

ฉาบเดินแถว 16 "

             1,950.00

           6,300.00

60000

กลองทิมทอม

             3,872.00

         19,500.00

12000

คีย์บอร์ด

             3,475.00

         17,100.00

29000

กีต้าเบสไฟฟ้า

             4,650.00

         16,360.00

12000

กีต้าร์ไฟฟ้า

             4,870.00

           7,458.00

90000

กลองชุด

             8,200.00

         13,280.00

22000

ไมโครโฟน

             1,590.00

           1,683.33

45000

ไวโอลีน

             3,500.00

           3,740.00

35000

วิโอล่า

             4,500.00

           4,572.50

51000

เชลโล่

          10,780.00

         15,300.00

20000

ดับเบิ้ลเบส

          22,000.00

         36,100.00

30000