จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

ฟลูเกิลฮอร์น

  การเป่าฟลูเกิลฮอร์น เครื่องเป่าทุกชนิดมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกซ้อมการใช้ลมและเทคนิคต่างๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องลมไม้หรือเครื่องลมทองเหลืองจะต้องยึดหลักสำคัญสำหรับ
  ฟลูเกิลฮอร์น การฝึกปฏิบัติ 3 วิธีด้วยกันคือ 1. การหายใจอย่างถูกต้อง 
2. การใช้ริมฝีปาก 
3. การฝึกซ้อมการหายใจอย่างถูกต้องกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจหรือกล้ามเนื้อริมฝีปากจะต้องได้รับการฝึกฝนพัฒนาและยังต้องรักษาไว้ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
  เครื่องเป่าทองเหลือง การพัฒนากล้ามเนื้อเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้ออื่นๆของร่างกายเรานั่นเองถ้าเราไม่ใช้มันก็จะอ่อนล้าและอ่อนแรงลงวิธีหายใจสำหรับนักดนตรีเครื่องเป่าค่อนข้างจะแตกต่างไปจากการหายใจธรรมดาๆ  การเป่าเครื่องเป่าสากล สำหรับการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตของคนทั่วๆไปเมื่อท่านหายใจเพื่อเป่าเครื่องดนตรีท่านจะต้องหายใจอย่างเต็มที่มีคำอยู่คำหนึ่งที่ท่านจะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติเครื่องเป่าคือสูดลมให้เต็มที่การหายใจแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ 
1. การหายใจโดยทรวงอก 
2. การหายใจโดยใช้กระบังลม
  ฟลูเกิ้ลฮอร์นแบบฝึกหัดที่ 1 
  ร้อง“ อา "(ผ่อนคลาย, ร้องเต็มเสียง, เสียงให้เรียบไม่ใช้ลูกคอ (Vibrato) ขณร้องให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (โดยเฉพาะกระบังลม) จากนั้นให้เกร็งกล้ามเนื้อขึ้นทันทีแต่ให้คอเปิดถ้าทำผิดวิธีเสียง“ อา" จะเกจึงตามการเกร็งของร่างกายถ้าทำถูกวิธีเสียง“ ฮา "จะเปลี่ยนไม่เกร็งตามการเกร็งของร่างกายแบบฝึกหัดที่ 2 นับ 1... 2... 3... (เป็นภาษาอังกฤษ) ด้วยเสียงยาวติดต่อกันและแต่ละตัวห่างเท่ากันในจังหวะที่พูดเลข 3 จะต้องบีบรัดกล้ามเนื้อกระบังลมขึ้นทันทีให้คิดว่าเหมือนตอนที่เราก้มลงยกของหนักๆ (แต่ในขณะนับ 1. 2. ให้ผ่อนคลาย) 
  ฟูเกิ้ล ฮอน ถ้าเป่าผิดวิธีขณะนับถึง 3 เสียงจะเกร็งตามการเกร็งของร่างกายถ้าทำถูกวิธีขณะนับถึง 3 เสียงจะไม่เปลี่ยนตามการเกร็งของร่างกายโดยธรรมชาติระหว่างกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อหายใจ (ปอด) มีความสัมพันธ์กับคอด้วยดังนั้นขณะใดที่ท่านใช้กล้ามเนื้อหายใจมากๆจะมีแนวโน้มที่จะทำให้คอปิดลงดังนั้นเราจะต้องฝึกให้คอเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ควบคุมกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและคงให้ลำคอเปิดแล้วก็จะเปาผิดและไม่สามารถเป๋าโน้ตเสียงสูงได้ซึ่งมักจะโทษการจรดปากหรือเหตุอื่นๆแต่ความเป็นจริงเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ระบบการหายใจ (ลำคอปิด) 
  ฟลูเกิลฮอร์นราคาเริ่มต้นหมื่นกว่าบาท สำหรับการฝึกลากเสียงยาวเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนทุกวันโดยการแยกไปฝึกเป็นกลุ่มให้นักดนตรีที่อาวุโสหรือเป็นรุ่นพี่เป็นผู้นำการฝึกนี้ครูฝึกไม่ต้องควบคุมเองการฝึกให้เปาเสียงยาวให้นักดนตรียืนล้อมวงหันหน้าเข้าหากึ่งกลางใช้เมโทรโนมวางตรงกลางวงเป่าเป็นสเกลใดสเกลหนึ่งแล้วแต่ผู้นำจะนัดให้เป่าพร้อมกันเป็น Unison และให้นักดนตรีระวังคุณภาพเสียงและระดับเสียงให้เท่ากันทุกคนข้อแนะนำ 2 1) 
  เครื่องลมทองเหลือง ฝึกลากเสียงยาวนี้ต้องฝึกฝนทุกวันนักดนตรีที่ขาดการฝึกเรื่องนี้ถือว่ามีโทษอย่างถูกต้องหรือไม่ต้องมีการตักเตือนและลงโทษระหว่างการฝึกซ้อมต้องระมัดระวังเรื่องลมหายใจด้วยว่าหายใจแบบฝึกหัดดังนี้ 2) หลังจากเรื่องการฝึกลากเสียงยาวโดยให้ฝึกใช้ลิ้นในโน้ตความยาวต่างๆกันมี
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ