จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

อัลโต แซกโซโฟน

 ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแซกโซโฟน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัวแซก
โซโฟนหรือส่วนปากเป่ า ส่วนคอแซกโซโฟน และส่วนลำตัวแซกโซโฟน มีระระเอียดดังนี้ส่วนที่ 1 ส่วนหัวแซกโซโฟนหรือ ส่วนปากเป่า ประกอบด้วย ปากเป่า
(Mouthprice) ลิ้น (Reel) และเข็มขัดรัดลิ้น (Ligature) มีระละเอียดดังนี้
1. ปากเป่า (Mouthprice) ปากของแซกโซโฟนในปัจจุบันมี 3 ชนิด ได้แก่ ปากที่
ทำมาจากไม้ ปากที่ทำจากไฟเบอร์ และปากที่ทำมาจากเหล็ก
2. ลิ้น (Reed) ลิ้นแซกโซโฟนทำมาจากไม้ไผ่แต่ในปัจจุบันมีลิ้นชนิดเดียวที่
เป็นพลาสติกออกมาด้วยเช่นกัน แต่ราคาแพงกว่าลิ้นไม้ไผ่มาก
3. เข็มขัดรัดลิ้น (Ligature) เข็มขัดรัดลิ้นใช้สำหรับรัดลิ้นแซกโซโฟนติดอยู่
กับปากของแซกโซโฟนด้านล่าง เข็มขัดโดยส่วนมากจะทำมาจากโลหะ แต่บางรุ่นก็ทำมาจาก
ไฟเบอร์ผ้าหรือหนังสัตว์

    แซ ก โซ โฟน Wisdom เป็นแบรนด์เครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า ที่มีนวัตกรรมการผลิตต่างจากแบนด์อื่น โดยคำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวและให้ได้ประสิทธิภาพของเครื่องออกมาได้มากที่สุด และราคาเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า เพราะถูกกว่าตามท้องตลาด
  เนื่องจาก Wisdom  ขาย แซ ก โซ โฟนได้ผลิตสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมากๆ ทำให้ แซ ก โซ โฟน ราคา ต้นทุนราคา แซ ก โซ โฟนในการผลิตต่ำ เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีการรับประกัน และดูแลหลังการขายที่ดี
 ส่วนที่ 2 ส่วนคอแซกโซโฟน เป็นส่วนต่อระหว่างส่วนหัวแซกโซโฟนกับส่วน
ลำตัว แซกโซโฟน ประกอบด้วยไม้ก๊อก (Cork) คอ (Neck) และปุ่มบังคับเสียงสูง (Octave
Riser)
1. ไม้ก๊อก (Cork) เป็นไม้ก๊อกสำหรับห่อหุ้มปากคอของแซกโซโฟนเพื่อไว้
สำหรับให้ปากแซกโซโฟนใส่เข้ามาทับไม้ก๊อกอีกที
2. คอ (Neck) คอของแซกโซโฟนมีลักษณะโค้งงอ ส่วนบนจะมีไม้ก๊อกห่อหุ้ม
อยู่เพื่อไว้สำหรับให้ปากแซกโซโฟนใส่เข้ามาทับไม้ก๊อกอีกที ส่วนด้านล่างเป็นอีกส่วนที่ใช้ใน
การเชื่อมต่อกับลำตัวแซกโซโฟน
3. ปุ่มบังคับเสียงสูง (Octave kise) สำหรับใช้นิ้วกดทำให้เกิดเสียงสูงอีก 1
ช่วงเสียง
อัลโตแซ็กโซโฟน Wisdom เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลือง ระดับเสียงบีแฟลต Bb มีรูปทรงโค้งคล้ายหอย ปัจจุบันใช้ในวงดนตรีสากล วงสตริง มีน้ำหนักเบา กระเดื่องนิ้วกดง่าย นุ่มมือ มีอุปกรณ์ครบชุด
ส่วนที่ 3 ส่วนลำตัวแซกโซโฟน ประกอบด้วย รูเสียง (Octave Key) ปุ่มพัก
นิ้วหัวแม่มือ มือซ้าย (Left thumb Rest) สายสะพาย (Neckstrap) ลำตัวแซกโซโฟน (Saxophone
Body) เหล็กสำหรับเกี่ยวนิ้วหัวแม่มือของมือขวา (Right Thumb Hook) ส่วนโค้งของลำตัวแซก
โซโฟน ลำตัว (IBell)
1. รูเสียง (Octave Key) รูเสียงสำหรับใช้นิ้วปิดเปิดทำให้เกิดระดับเสียงต่าง ๆ
2. ปุ่มพักนิ้วหัวแม่มือมือซ้าย (Lelt thumb Rest) เป็นปุ่มพลาสติกสีดำที่ติดอยู่
กับลำตัวด้านหลังแซกโซโฟนทุกชนิด ใช้สำหรับพักนิ้วหัวแม่มือด้านบนของผู้เล่น
3. ปุ่มเกี่ยวสายสะพาย (Neckstrap) เป็นปุ่มที่ลำตัวแซกโซโฟนสำหรับใช้
สายสะพายเกี่ยวลำตัวแซกโซโฟนคล้องคอเพื่อถ่ายน้ำหนักมาที่คอผู้เล่น

  ร้าน ขาย แซ ก โซ โฟนสเปคมาตรฐาน ของ Wisdom
-ตัวเครื่องเป็นระดับเสียง บีแฟลต Bb
-ปากเป่า ทำด้วยไฟเบอร์มีสายรัดทำจากโลหะ
-ตัวเครื่องทำจากโลหะชุบด้วยนิเกิ้ล เงางาม
- เครื่องดนตรี แซ ก โซ โฟน คุณภาพเสียงได้มารตฐาน A=440Hz ส่วนประกอบต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบ ใช้งานได้คล่องตัว
-กระเดื่องนิ้วเป็นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง ฝานวมสามารถปิด-เปิดได้แนบสนิท ทุกช่องเสียง และมีกระเดื่องนิ้ว F#
-สปริงและแหนบสามารถบังคับกระเดื่องได้อย่างคล่องตัว
-คุณภาพเสียงมีความกังวาน ไม่เพี้ยน คล่องตัวในการใช้งาน
-สายคล้องคอ 1 เส้น
-ลิ้น 1 อัน
-ผ้าเช็ดทำความสะอาด
-รับประกัน 1 ปี
-มีกล่องบรรจุอย่างดี
  การดูแลรักษาแซ็กโซโฟน
-หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว เช็ดทั้งภายในและภายนอกตัวแซกโซโฟนก่อนที่จะเก็บ หัวแซก ลิ้น คอแซกโซโฟนควรจะล้าง เช็ดให้แห้งทุกครั้ง
-เช็ดในร่องนวมให้สะอาด อาจมีน้ำลายติดอยู่
-เรียน แซ ก โซ โฟนเมื่อไม่ได้ใช้งาน ควนเก็บเครื่องใส่กล่องให้ดี อาจเกิดการหล่น ตก เสียหายได้
อัลโต แซกโซโฟนView All
 ขายแซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom ราคาแซ็กโซโฟนหมื่นกลางๆ รุ่น GE2001ปกติ 18,800.00 บ. พิเศษ 15,650.00 บ.
 ขายแซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GE1001-C สีทอง โน๊ตแซกโซโฟนตรงทุกคีย์ปกติ 11,900.00 บ. พิเศษ 9,399.00 บ.
 ขายแอัลโต แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น 200N แซกสีนิคเกิล แซกโซโฟนมือสอง ราคาพอๆกับมือหนึ่งเครื่องนี้ราคา 15,500.00 บ.
 ร้านขายแซกโซโฟน ขายแซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom อัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น GE1001-E สีทองปกติ 16,550.00 บ. พิเศษ 15,720.00 บ.
 ร้านขายแซกโซโฟน ขายแซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโต้แซ็กโซโฟน Wisdom อัลโต้แซ็กโซโฟน สีทองแดง-ดำ คีย์ทองปกติ 25,090.00 บ. พิเศษ 20,900.00 บ.
 ร้านแซกโซโฟน ขายแซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโต้แซ็กโซโฟน Wisdom สีชมพูคีย์นิกเกิ้ลปกติ 15,960.00 บ. พิเศษ 13,300.00 บ.
 อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GE1006 สีดำมุกคีย์ทอง แถมกระเป๋าแซกโซโฟน ใช้หัดเป่าแซกโซโฟนดีปกติ 17,650.00 บ. พิเศษ 14,690.00 บ.
 อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom แซ็กโซโฟนอัลโต้ราคาหมื่นกลางๆ รุ่น GE1015คนเป่าแซกโซโฟนนิยมใช้ปกติ 19,860.00 บ. พิเศษ 16,550.00 บ.
 อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ แซ็กโซโฟน Wisdom รุ่น GE1019 สีทองพ่นทราย คุณภาพสมราคา saxophone Wisdomปกติ 29,600.00 บ. พิเศษ 24,600.00 บ.
 อัลโตแซ็กโซโฟน Wisdom TP-1100L สีทอง รุ่นใหม่11900 บาทราคา 11,900.00 บ.
 อัลโตแซ็กโซโฟน Wisdom แซกโซโฟน รุ่น TBAS-230 แซกโซโฟนราคา 9990ราคา 9,990.00 บ.
 อัลโตแซ็กโซโฟน Wisdomแซกโซโฟนรุ่น TP-1100Nแซกโซโฟนราคา 12995 บาทราคา 12,995.00 บ.
 อัลโตแซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom ราคาแซกโซโฟนหมื่นนิ้ดๆรุ่น 200GLแซ็กโซโฟนราคาถูก สีทองราคา 11900 บาทราคา 11,900.00 บ.
 แซกโซโฟน อัลโต้แซ็กโซโฟน Wisdom สีทองแดงคีย์ทองปกติ 33,600.00 บ. พิเศษ 28,000.00 บ.
 แซคโซโฟนอัลโต้สีเงิน ชุบด้วยเงิน ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องหนังอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดราคา 15,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM designed by U.S.A.รุ่น GE1002 สีนิกเกิลปกติ 11,900.00 บ. พิเศษ 9,490.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM alto saxophone ราคาถูก รุ่น GE1100 แซกราคาถูก สีดำคีย์ทองปกติ 17,400.00 บ. พิเศษ 14,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM designed by U.S.A.รุ่น GE 1001-A สีทองปกติ 15,000.00 บ. พิเศษ 12,460.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM designed by U.S.A.รุ่น GE1003 สีเงินปกติ 22,200.00 บ. พิเศษ 18,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM ขายsaxophone รุ่น GE1018 สีแดงคีย์ทอง alto saxophone ราคาหมื่นกลางๆปกติ 18,180.00 บ. พิเศษ 15,150.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM พิเศษสีชมพูทอง เรียนเป่าแซกโซโฟนได้ การเป่าแซกโซโฟนจะง่ายปกติ 17,900.00 บ. พิเศษ 14,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM รุ่น GE1004 สีทองแดงปกติ 25,100.00 บ. พิเศษ 20,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM รุ่น GE1005 สีปกติ 17,700.00 บ. พิเศษ 14,690.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GE1007 สีน้ำเงินคีย์ทอง saxophone มือสองไม่ต้องหา เพราะมือหนึ่งถูกกว่าปกติ 17,400.00 บ. พิเศษ 12,550.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM รุ่น GE1008 สีแดงคีย์ทองปกติ 15,100.00 บ. พิเศษ 12,550.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM รุ่น GE1012 สีปกติ 11,700.00 บ. พิเศษ 9,750.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM รุ่น GE1013 สีม่วงคีย์ทอง ลักษณะแซกโซโฟนถือง่าย โน๊ตแซกตรงปกติ 15,300.00 บ. พิเศษ 12,750.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM สีทองด้านเหลือบเหลือง แซกโซโฟน saxophone มือ1ปกติ 17,900.00 บ. พิเศษ 14,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOM เครื่องดนตรีสากลแซค รุ่น GE1017สีดำด้านเหลือบทองแเดง ใช้ฝึกเป่าแซกโซโฟนง่ายปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 15,700.00 บ.
 แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ WISDOMเครื่องดนตรีสากลแซกโซโฟน รุ่น GE1014 สีดำเงา โน๊ตแซกโซโฟนอัลโต้ไม่เพี้ยนปกติ 18,450.00 บ. พิเศษ 15,350.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีขาวคีย์ทอง อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ 12900 บาทราคา 12,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีดำคีย์เงิน อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์ราคา 0.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต Wisdom 1102 สีนิเกิล Nicker อีแฟลต พร้อมกล่องและอุปกรณ์14300 บาทราคา 14,300.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อ ANTIGUAรุ่นชุบทอง พร้อมกล่องอย่างดี และอุปกรณ์ เสียงดีมากMADE IN TAIWANราคา 24,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อ ANTIGUAรุ่นชุบเงินแท้ พร้อมกล่องอย่างดี และอุปกรณ์ เสียงดีมากMADE IN TAIWANราคา 28,000.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อ EMPERORรุ่นEAS200B พร้อมกล่องหนังอย่างดี และอุปกรณ์ touching และเสียงดีมากราคา 21,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อ KINSTAR MADE IN TAIWAN สีเงินพ้นทราย พร้อมกล่องอย่างดี และอุปกรณ์ เสียงดีราคา 13,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อ WISDOM saxophoneราคาถูก สี Pink-Gold ร้านแซ็กโซโฟนจีอาย มือแซกโซโฟนใช้กันปกติ 18,600.00 บ. พิเศษ 15,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุด ราคาพิเศษราคา 13,800.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ สีทองดำ ยี่ห้อ EMPEROR deluxe พร้อมกล่องหนังอย่างดี อุปกรณ์ครบชุด ราคาพิเศษราคา 15,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟน อัลโต้ สีทองสองกษัตรย์ ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องหนังอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุด ราคาพิเศษราคา 14,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom ขายแซกโซโฟนราคาถูก รุ่น GE3001เรียนแซกโซโฟนใช้อันนี้okปกติ 20,400.00 บ. พิเศษ 17,000.00 บ.
 แซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GE1022 สีทองคีย์นิกเกิลพ่นทราย สอนแซกโซโฟนใช้ดีปกติ 15,950.00 บ. พิเศษ 13,290.00 บ.
 แซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโต้แซ็กโซโฟน Wisdom ขายแซกโซโฟน สีทองแดงราคา 14,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟนราคาถูก อัลโต้แซ็กโซโฟน Wisdom แซกอัลโต้ สีทองคีย์นิกเกิล ลิ้นแซกโซโฟนเป่าง่าย 14500 บาทปกติ 17,500.00 บ. พิเศษ 14,500.00 บ.
 แซ็กโซโฟนใหม่ อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GE1016 วิธีการเป่าแซกโซโฟนจะง่ายปกติ 18,900.00 บ. พิเศษ 15,650.00 บ.
 แซ็กโซโฟนใหม่ อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom เครื่องดนตรี แซกโซโฟน รุ่น GE1021 สีนิกเกิลชุบทรายปกติ 17,450.00 บ. พิเศษ 14,450.00 บ.
 แซ็กโซโฟนใหม่ อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom แซ็ก รุ่น GE1020 สีเงินพ่นทราย เป่าแซ็กง่ายปกติ 23,990.00 บ. พิเศษ 16,900.00 บ.
 แซ็กโซโฟนใหม่ อัลโตแซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom แซ็กโซโฟนอัลโต้ GE4001ซื้อแซกโซโฟน เป่าแซกโซโฟนง่ายปกติ 20,650.00 บ. พิเศษ 17,200.00 บ.
 แซ็กโซโฟนใหม่ อัลโตแซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom ขายsaxophone รุ่น GES1018สีทองแดง นักดนตรีแซกโซโฟนใช้กันปกติ 25,900.00 บ. พิเศษ 21,590
แสดง 1-12 จาก 42 รายการ