จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

ทรอมโบน

  ทรอมโบน (Trombone) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง มีคันชักใช้สำหรับเปลี่ยนระดับเสียง โดยมากจะใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง รวมทั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ในวงดนตรี 
  ทรอมโบนทองเหลือง จะทำหน้าที่ประสานเสียงในกลุ่มแตรด้วยกัน 
 เครื่องเป่าลมทองเหลือง แตรทรอมโบนที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบคือ
   แบบที่ 1 ทรอมโบนใช้นิ้วลูกสูบเช่นเดียวกับแตรอื่นๆ
   แบบที่ 2 ทรอมโบนไม่ใช้นิ้วลูกสูบแต่มีท่อเลื่อนสวมท่อลมของตัวแตรใช้วิธีซักท่อเลื่อนออกหรือเข้าเป็นการยืดหรือหดท่อลมของตัวแตรแทนการใช้ลูกสูบ
  ทรอมโบน trombone ในทางปฏิบัติแม้แตรทรอมโบนที่ใช้นิ้วลูกสูบจะสะดวกและคล่องแคล่วมากกว่าแตรทรอมโบนชักก็ตามแต่ชนิดเสียงของแตรทรอมโบนซักนั้นมีความกังวานเสียงดีกว่ากันมาก
  การเป่าทรอมโบน มีชนิดเสียงที่สง่ากระจ่างและแจ่มใสการชักมีอยู่ 6 ระยะถ้ารวมในระยะที่ตั้งปกติด้วยแล้วก็รวมได้ 7 ระยะหรือ 7 โพซิชัน (Position) ด้วยกันระยะหนึ่งๆสามารถยึดท่อลมให้มีระดับเสียงต่ำลงมาในระยะครึ่งเสียงเป็นลำดับดังนี้ 
  ทรอมโบน ระยะที่ 1 (ปกติ) ได้แก่ เสียงเปิดแตรทั้งสองแบบคือเสียงที่เปล่งออกมาตามธรรมชาติของตัวแตรเองเป็นบางเสียง (Harmonic) 
  ทรอมโบน ระยะที่ 2 ยึดท่อลมออกมาครึ่งเสียงจากปกติคือต่ำลงมาในระยะขั้นคู่ 2 ไมเนอร์ตรงกับลูกสูบตัวกลางของแตรที่ใช้นิ้ว
  ทรอมโบน ระยะที่ 3 ยึดท่อลมออกมาหนึ่งเสียงเต็มจากปกติคือตำลงมาในระยะขั้นคู่เมเจอร์ตรงกับลูกสูบตัวหน้าของแตรที่ใช้นิ้ว
  ทรอมโบน ระยะที่ 4 ยึดท่อลมออกมาหนึ่งเสียงครึ่งจากปกติคือตำลงมาในระยะขั้นคู่ 2 ไมนอร์ตรงกับตัวลูกสูบที่ 3 หรือลูกสูบตัวที่ 1 และที่ 2 รวมกันของแตรที่ใช้นิ้ว
  ทรอมโบน ระยะที่ 5 ยึดท่อลมออกมาสองเสียงครึ่งจากปกติคือต่ำลงมาในระยะขันคู่ 4 เพอร์เฟกตรงกับลูกสูบตัวที่ 1 และที่ 3 รวมกัน (นักดนตรีเรียกว่านิ้วคร่อม) ของแตรที่ 
  ทรอมโบน ระยะที่ 6 ยึดท่อลมออกมา 3 เสียงเต็มจากปกติคือต่ำลงมาในระยะขั้นคู่ 5 ติมินิชท์ตรงกับการกดลูกสูบทั้ง 3 ลูกสูบพร้อมกันของแตรที่ใช้นิ้วความทรอมโบนที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ในวงดุริยางค์ตั้งอยู่ในหลักเสียงที่ต่างกันซึ่งเป็นวิธีแบ่งหน้าที่การใช้ระดับเสียงของบทเพลงตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดคือ 
  1. อัลโตทรอมโบนตั้งอยู่ในหลักเสียง F หรือE้แต่ในปัจจุบันนี้เลิกใช้แล้วหันมาใช้เทเนอร์ทรอมโบนแทน 
  2. เทเนอร์ทรอมโบนตั้งอยู่ในหลักเสียง C หรือ BP แตรชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในสมัยนี้ 
  3. เบสทรอมโบนตั้งอยู่ในหลักเสียง G หรือ F หรือ E ในบางโอกาสมีคอนทราเบสทรอมโบนขนาดมหึมาตั้งอยู่ในหลักเสียง Bb ด้วยแตรชนิดนี้ให้ระดับเสียงต่ำกว่าเทเนอร์ทรอมโบนอีก 1 ช่วงของระยะขั้นคู่ 8
  สไลด์ทรอมโบน Wisdom เป็นแบรนด์เครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า ที่มีนวัตกรรมการผลิตทรอมโบนต่างจากแบรนด์อื่น โดยคำนึงถึงการใช้ทรอมโบนงานในระยะยาวและให้ได้ประสิทธิภาพของเครื่องทรอมโบนอกมาได้มากที่สุด และราคาทรอมโบนเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า เพราะทรอมโบนถูกกว่าตามท้องตลาดกว่า 50%เนื่องจาก ทรอมโบนWisdom เราได้ผลิตสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมากๆ  เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีการรับประกัน และดูแลหลังการขายที่ดี

 

  trombone คือ เครื่องเป่าลม จะมีท่อนสไลด์ทรอมโบนเพื่อกำหนดเสียงต่างๆ ลำตัวทรอมโบนยาว เหมาะสำหรับผู้เล่นทรอมโบนที่มีรูปร่างสูง ตัวเครื่องทรอมโบน Wisdom ทรอมโบนผลิตด้วยทองเหลือง ชุบผิวทรอมโบนด้วยนิเกิ้ล เงางาม ส่วนเมาท์พีททรอมโบนจะชุบด้วยเงิน Silver คุณภาพดี ควบคุมการผลิตสินค้าหลายขั้นตอน อุปกรณ์ทรอมโบนให้มาครบ ถุงมือ กล่องอย่างดี ระดับเสียงของเครื่องทรอมโบนเป็น บีแฟลตทรอมโบน Bb สเปคทรอมโบนสามารถเทียบ ครุภัณฑ์ดนตรีได้ สินค้าคุณภาพเยี่ยม ราคาถูก
  การดูแลรักษาทรอมโบนไม่มากมาย หลังจากการใช้งานควรเช็ดตัวเครื่องให้สะอาดด้วยผ้า รอยนิ้วมือสำคัญที่สุด หากทิ้งไว้นานจะทำให้เป็นคราบฝังแน่น เช็ดออกยากมาก เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย ป้องกันการเสียหายได้
       ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมฝึกซ้อมเครื่องเป่าทรอมโบนการเตรียมตัวประจำวันอย่างคร่าวๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกซ้อมเครื่องเป่ามีข้อควรปฏิบัติอยู่ 5 ประการด้วยกันคือ  
      1. การฝึกซ้อมทรอมโบนหรือการบรรเลงทรอมโบนต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติผ่อนคลายความเครียดเป่าทรอมโบนในท่าทางที่สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ต้องเรียนรู้การปรับตัวเพื่อการเป่าการควบคุมทรอมโบนเครื่องมือให้อยู่ในการควบคุมของกล้ามเนื้อกระดูกและท่าทางควรทำงานสอดคล้องกันในการเป่า 
  2. เรียนรู้การเป่าทรอมโบน  เครื่องดนตรีเหมือนกีฬาจะต้องเรียนรู้การเตรียมตัวขั้นพื้นฐานการวางปากการหายใจท่าทางในการหยิบจับเครื่องมือที่ถูกต้องควรจะฝึกเหมือนการฝึกกีฬา แต่เสียงทรอมโบนที่ออกมาไม่เหมือนการฝึกกีฬา 
  3. สิ่งที่ควรคำนึงถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่การทบทวนความรู้เดิมและความถูกต้องของความรู้เกี่ยวกับการควบคุมลมท่าทางการวางปากการใช้ลิ้น ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิตซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งนักดนตรีที่เก่งท่านจะไปไม่ถึงความถูกต้องถ้าท่านไม่มีความแน่นอนความแน่นอนจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องการฝึกทรอมโบนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจความแน่นอนได้อย่างสำคัญซึ่งมีผลอย่างมหาศาลต่อการบรรเลงดนตรี 
  
4. การบรรเลงดนตรีทรอมโบนโดยเฉพาะการปฏิบัติเครื่องเป่าทรอมโบนเป็นการเรียนรู้การละเว้นการกระทำหลายๆสิ่งเป็นต้นว่าการวางปากการใช้ลิ้นซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเครียดของกล้ามเนื้อบวกกับความไม่ถูกต้องในการวางปากเป็นการพัฒนาความบกพร่องที่จะต้องหลีกเลี่ยงมีด้พูดว่า“ ธรรมชาติสร้างความถูกต้องและอยู่ในตัวเราอยู่แล้วควรใช้ความถูกต้องนั้นให้เป็นประโยชน์” 
  5. จากคำพูดที่ว่าการฝึกทรอมโบนทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันการฝึกไม่ได้ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์บางคนยิ่งฝึกยิ่งแย่ลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่าฝึกอย่างไรอะไรคือสิ่งสำคัญในการฝึกทำอย่างไรที่จะเข้าถึงการฝึกทรอมโบนอย่างสมบูรณ์มองดูในกระจกในขณะที่ฝึกหรือเป่าทรอมโบนเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่มองเห็นได้ด้วยตาเคยฟังเสียงที่เป่าออกมาหรือไม่เพื่อฟังข้อผิดพลาดที่สามารถได้ยินด้วยหูท่านมีความรู้สึกว่าผิดไปจากธรรมชาติหรือเปล่าในขณะที่ฝึกเพื่อดูความถูกต้องทางธรรมชาติท่าทางใบหน้าการวางปากการใช้ลิ้นเป็นต้นการเตรียมตัวได้ถูกต้องเป็นการวางพื้นฐานในการเป่าที่จะสร้างความถูกต้องและนำติดตัวไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

ทรอมโบนView All
 ขาย ทรอมโบน เครื่อง เป่า ลม ทองเหลือง รุ่น มาตรฐาน WISDOM Alto trombone-Bb tone-Gold lacquerราคา 5,400.00 บ.
 ทรอมโบน EMPEROR พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุด ราคาพิเศษราคา 6,350.00 บ.
 ทรอมโบน Wisdom GE002 สีทอง กล่องอย่างดีและอุปกรณ์ราคา 5,900.00 บ.
 ทรอมโบน Wisdom GE002 สีเงิน กล่องอย่างดีและอุปกรณ์ปกติ 8,400.00 บ. พิเศษ 6,400.00 บ.
 ทรอมโบน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTB-100L สีทอง กล่องอย่างดีและอุปกรณ์ราคา 6,299.00 บ.
 ทรอมโบน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTB-100N สีเงิน กล่องอย่างดีและอุปกรณ์ราคา 6,920.00 บ.
 ทรอมโบน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTB-200L สีทอง กล่องอย่างดีและอุปกรณ์ราคา 7,722.00 บ.
 ทรอมโบน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTB-323 พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ราคา 9,999.00 บ.
 อัลโต ทรอมโบน รุ่น TP-5100L WISDOM Alto trombone สีทองราคา 5,400.00 บ.
 เครื่องดนตรี ทรอมโบน WISDOM เครื่อง ลม ทองเหลือง รุ่น top 710N Alto trombone-Bb tone สีนิคเกิ้ลราคา 8,736.00 บ.
 เครื่องดนตรี สากล ทรอมโบน เครื่อง เป่า WISDOM สไลด์ ทรอมโบนรุ่น GE001 พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบราคา 7,100.00 บ.
 เทนเนอร์ ทรอมโบน WISDOM Tenor trombone รุ่น TP-5000L สีทองราคา 7,990.00 บ.
 เทนเนอร์ ทรอมโบน Wisdom รุ่น JBSL-710Lราคา 7,799.0

แสดง 1-12 จาก 13 รายการ