จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

เมโลเดียน

        เมโลเดียน  เมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ล่มเป่า เข้าไปในตัวเครื่อง
พร้อมกับการกดคีย์เพื่อให้เกิดเสียง หน้าตาของคียกด ก็เหมือนกับคีย์ของเปียโน คือมีทั้งคีย์กดตัวขาว และตีวดำ เพียงแต่จำนวนคีย์จะน้อยและสั้นกว่า การเกิด  
เสียงของเมโลเดียน นั้น จุดสำคัญจะอยู่ที่ลิ้นเสียง 
เมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทลิมนิ้วที่มีลักษระผสมผสานระหว่างหีบเพลง กับฮาร์โมนิกาเมโลเดียนทำงานโดยเป่าลมผ่านท่อ โดยตัวท่อเมโลเดียนนั้นจะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเมโลเดี้ยน วิธีทำให้เกิดเสียงก็คือ
เป่าลมและกดคีย์บอร์ดเมโลเดียนไปพร้อม ๆ กัน
เมโลดิกา หรือ เมโลเดี้ยน (คนไทยเรียก) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทมีลิ่มนิ้ว มีลักษณะผสมผสานระหว่างหีบเพลงชัก (แอกคอร์เดียน) กับหีบเพลงปาก (ฮาร์โมนิกา) ทำงานโดยเป่าลมผ่านท่อ โดยตัวท่อเมโลเดียนนั้นจะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเมโลดิกา วิธีการทำให้เกิดเสียงก็คือเป่าลมและกดคีย์บอร์ดไปพร้อม ๆ กัน จะเป็นการทำให้เกิดเสียงเมโลดิกา 
  จีอายขายเครื่องดนตรีเมโลเดียน เป็นที่นิยมในการศึกษาดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียเมโลดิกา หรือ เมโลเดี้ยน ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในฐานะเครื่องดนตรีอย่างจริงจังในปี 1960 โดยคีตกวีเช่นสตีฟรีคในชิ้นของเขาที่ชื่อ Melodica (1966) และนักดนตรีแจ๊สฟิลมัวร์จูเนียร์ 1969
เมโลเดี้ยน สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ชนิด คือ
1. เมโลเดี้ยนเสียงโซปราโน Soprano เป็นเมโลเดียนในระดับเสียงสูงจำนวนคีย์ อยู่ที่ 25 คีย์ และ 27 คีย์
2. เมโลเดี้ยนเสียงอัลโต Alto เป็นเมโลเดี้ยนในระดับเสียงกลาง ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี จำนวนคีย์ อยู่ที่  32 คีย์ (วิธีดูว่า เมโลเดี้ยนตัวนั้น มีจ านวนกี่คีย์ ให้นับจำนวนคีย์กด ทั้งตัวขาวและตัวดำทั้งหมด ตัวเลขที่รวมได้ ก็หมายถึงจำนวนคีย์ของเมโลเดี้ยนตัวนั้นๆ) 
3. เมโลเดี้ยนเสียงเทนเนอร์ Tenor เป็นเมโลเดี้ยนในระดับเสียงต่ำจำนวนคีย์ อยู่ที่ 37 คีย์
  เมโลเดียนราคาถูก เมื่อปี ค.ศ.2005 ทางแบรนด์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ที่มีชื่อว่า Wisdom ได้มีการผลิตเมโลเดียนออกมาวางจำหน่าย รุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นรุ่นแรก 
  ราคาเมโลเดียน 520บาท สำหรับเมโลเดียน 32 คีย์ ด้วยคุณภาพและราคาเป็นที่น่าพอใจของภาคการศึกษาและหลายๆคน รวมถึงนักเรียน โรงเรียนต่างๆ ทาง Wisdom ก็ได้พัฒนาสินค้ามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด
  เมโลเดี้ยนเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมเป่า เข้าไปในตัวเครื่องเมโลเดียน พร้อมกับการกดคีย์เมโลเดียนเพื่อให้เกิด
เสียง หน้าตาของคีย์กดเมโลเดียน ก็เหมือนกับคีย์กดของเปียโน คือมีทั้งคีย์กดเมโลเดียน ตัวขาว และตัวดำ เพียงแต่จำนวน
คีย์จะน้อยและสั้นกว่า 
  การเกิดเสียงของเมโลเดี้ยน นั้น จุดสำคัญจะอยู่ที่ลิ้นเสียง ลิ้นเสียง ซึ่งเป็นโลหะ
ชิ้นเล็ก ขนาดต่างๆ กัน ซึ่งอยู่ภายใต้คีย์กดแต่ละตัวของเมโลเดี้ยน หากจะเปรียบเทียบคุณภาพเสียง
ของเมโลเดี้ยนแต่ละตัว และอัตราในการใช้ลม ที่มากหรือน้อยนั้น หรือจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเมโลเดียนกิน
ลมในการเป่ามากหรือน้อย จึงควรที่จะพิจารณาในส่วนของคุณภาพของลิ้นเสียงเมโลเดียน อย่างเลี่ยงไม่ได้
เมโลเดี้ยน เป็นเครื่องดนตรีที่อาจจะมีอาการเสียขึ้นได้ อาการคือเป่าแล้วเสียงไม่ออก หรือ
เสียงที่ออกมาไม่ปกติเหมือนที่เคยเป็นจริงแล้ว อาการเสียข้างต้นสามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากวัสดุ
ที่ใช้ทำลิ้นเสียง ที่อยู่ภายในตัวเมโลเดี้ยน ซึ่งเป็น แผ่นโลหะขนาดเล็ก เมื่อเวลาเราเป่าเมโลเดี้ยน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีน้ำลาย ค้างอยู่ในตัวเครื่อง ถึงแม้เมโลเดี้ยน หลายๆยี่ห้อ จะมีปุ่มกดสำหรับไล่
น้ำลายที่ค้างในตัวเครื่อง หลังจากเล่นเสร็จ อาจเกิดจากการหลงลืม หรือไม่เอาใจใส่ในบางครั้ง เมื่อ
น้ำลายไปเกาะติดอยู่กับแผ่นลิ้นโลหะเมโลเดียน นานเข้า ก็อาจจะเป็นสนิมและเปราะหักในที่สุด ผลก็คือ เป่า
แล้วเสียงไม่ออก
2.5.2 ส่วนประกอบของเมโลเดี้ยน
เมโลเดี้ยนเป็นเครื่องดนตรีสากลที่จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด (Keyboard
Instrument) ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าและใช้นิ้วกดที่ลิ่มนิ้ว ลักษณะทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนตัวเครื่อง ส่วนปากเป่า และส่วนสายเป่า
เมโลเดียนราคาถูก เมโลเดียน 32 คีย์ Wisdom GM-32 (รุ่นที่มีจำหน่ายในปี 2007)  ในราคาเมโลเดียน 520บาท โดยตัวเครื่องนั้นมีขนาดจับถือง่าย ถนัดมือ แต่ไม่มียางกันลื่น     เราจึงได้มีการพัฒนามาต่อมาเป็น มียางรองกันลื่นมาให้ทุกตัว และเปลี่ยนลิ้นภายในเป็นทองเหลือง ปรับปรุงหล่องเพิ่มส่วนผสมที่ยืดหยุ่น ทนทานกว่าเดิม

 2.5.3.2 การจับเมโลเดียน

การจับเมโลเดี้ยนจะใช้มือซ้ายจับเมโลเดี้ยนหันหน้าเมโลเดี้ยนเข้าหาลำตัวของผู้เป่า ในระดับเสมอหน้าอกของผู้เป่าเมโลเดียนเอง มือขวาวางไว้ที่ลิ่มนิ้วของเมโลเดี้ยน นำสายเป่าหรือปากเป่าอยู่ในปากเพื่อเป็นการเตรียมเป่าเพลง ท่าทางในการจับเมโลเดี้ยนโดยทั่งไปที่ใช้กันอยู่บ่อย ๆ จะมีด้วยกัน 2

ท่า คือ ท่าเป่าเมโลเดี้ยนโดยใช้สายเป่าเมโลเดียน และท่าการเป่าเมโลเดี้ยนโดยใช้ปากเป่า

2.5.3.3 วิธีการเป่าเมโลเดี้ยน

การที่เราจะเป่าลมเมโลเดี้ยนให้ออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะ ย่อมมีเทคนิคต่าง ๆ ในการเป่าเมโลเดียนเมโลเดี้ยน การเป่าที่ดีให้เสียงที่ออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะนั้นต้องอาศัยการหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ และครูผู้สอนต้องอสนเทคนิคการเป่าให้เกิดเสียงยาว-สั้น ดัง- เบา หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้บทเพลงที่เป่านั้นมีความไพเราะ หรืออาจจะฟังการบรรเลงเมโลเดี้ยนเพื่อเป็นตัวอย่างในการเป่า

2.5.4 วิธีการวางนิ้วเมโลเดียนตามโน้ต

การใช้นิ้วกดลงบนลิ่มนิ้วจะใช้นิ้วกดลงไปบนลิ่มนิ้วเมโลเดียนแต่ละเสียง การที่จะกดนิ้วให้เป็นบทเพลง หรือตามเสียงต่าง ๆ ต้องกดให้ตรงเสียงของลิ่มนิ้ว การวางนิ้วเมโลเดียนหรือใช้นิ้วกดลงไปที่ตัวเมโลเดี้ยน

จะต้องใช้นิ้วกดลงไปบนลิ่มนิ้วให้ถูกต้อง

2.5.5 วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีเมโลเดี้ยน

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเมโลเดี้ยนที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเมโลเดี๋ยนได้นานยิ่งขึ้น เครื่องดนตรีที่สะอาดจะไม่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้เล่นเมโลเดียนในเรื่องของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกซึ่งอาจจะมีผลทำให้สุขภาพร่างกายแย่ได้ หลังจากปฏิบัติหรือเล่นเครื่องดนตรีทุกครั้งต้องดูแล

ยืดอายุการรักษา ดังนี้

2.5.5.1 หลังจากเลิกปฏิบัติหรือเลิกเล่นเครื่องดนตรีเมโลเดียนแล้วให้ถอดสายเป่า หรือปากเป่าเมโลเดียน

และสะบัดเอาน้ำลายออกแล้วนำเมโลเดียนไปล้างน้ำ แล้วสะบัดเอาน้ำออกจนหมด

เมโลเดียน32 คีย์ ต่อมาในปี 2014 จนถึง 2017 เมโลเดียน Wisdom ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาตัว Product เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ทั้งเรื่องการผลิต ตัวเครื่อง เสียง อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คุณภาพที่ดีกว่าเดิม

  เมโลเดียนราคาเท่าไร
  ในราคาเมโลเดียน 499 บาท สำหรับเมโลเดียน 32 คีย์ ซึ่งตรงกับแนวคิดของเจ้าของสินค้าที่ว่า พัฒนาสินค้าและราคาถูกลงเรื่อยๆ เมโลเดียน เป็นเครื่องดนตรีที่อาจจะมีอาการเสียขึ่นได้อาการคือเป่าปล้วเสียงไม่ออก หรือเสียงทีออกมาไม่ปกติเหมือนที่เคยเป็น จริงแล้ว อาการเสียข้างต่นสามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำลิ้นเสียง ที่อยู่ภายในตัวเมโลเดียน ซึ่งเป็นแผ่นโลหะขนาดเล็กเมื่อเวลาเราเป่าเมโลเดียน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีน้ำลายค้างอยู่ในตัวเครื่อง ถึงแม้เมโลเดียน หลายๆยี่ห้อ จะมีปุ้มกดสำหรับไล่น้ำลายที่ค้างในตัวเครื่อง หลังจากเล่นเสร็จอาจเกิดจากการหลงลืม หรือไม่ เอาใจใส่ในบางครั้ง เมื่อน้ำลายไปเกาะติดอยู่กับแผ่นลิ้น โลหะ นานเข้า ก็อาจจะเป็นสนิมและเปราะหักในที่สุดผลก็คือ เป่าแล้วเสียงไม่ออก แต่WISDOM 32คีย์ผลิตจากทองเหลือจึงไม่เกิดสนิม

-ลิ้นภายในเครื่องเมโลเดียน ตัวทำให้เกิดเสียงในตัวเมโลเดียน เปลี่ยนมาใช้เป็นลิ้นทองเหลืองแท้ เป่าง่ายกว่าเดิม อายุการใช้งานเมโลเดียนนานกว่าเมโลเดียนตามท้องตลาดทั่วไป ใช้ลิ้นที่ผลิตจากเหล็กหรือโลหะ

จําหน่าย เมโลเดียน

-ตัวเครื่องเมโลเดียน มีการเพิ่มเม็ดพลาสติกมากกว่าเดิม ทำให้มีความทนทานกว่าเมโลเดียนรุ่นแรกมากๆ

-ที่คีย์บอร์ดเมโลเดียนมีการสลักตัวโน้ตเพิ่มเข้าไป ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

-ปรับเปลี่ยนรูปทรงคีย์บอร์ดเมโลเดียนเล็กน้อย กดง่ายขึ้น คีย์ลื่นขึ้น ทั้งเมโลเดียน 25คีย์ เมโลเดียน 27คีย์ เมโลเดียน 32 คีย์ และเมโลเดียน 32 คีย์

-กล่องผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน

ใช้เป่า โน้ตเพลงชาติไทยเมโลเดียน ได้

เมโลเดียนราคา 499 -799บาท และยังมีรุ่นอื่นๆเช่น

เมโลเดียน 25 คีย์ สำหรับระดับอนุบาล มาพร้อมกระเป๋าผ้าใบลายการ์ตูน สีสันสวยงาม พลาสติคเดียวกับ เมโลเดียน 32 คีย์
เมโลเดียน 37 คีย์ เสียงเทนเนอร์ พร้อมกระเป๋าผ้าอย่างดี ขนาดจับถนัดมือ วัสดุเดียวกับ เมโลเดียน 32 คีย์

                  
  สีเมโลเดียน มีสามสี เมโลเดียนสีฟ้า เมโลเดียนสีชมพู เมโลเดียนสีเขียว บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมสายเป่าเมโลเดียน ปากเป่าเมโลเดียน สายคล้องจับเมโลเดียนตรงส่วนล่างของเมโลเดียน
 
   เครื่องดนตรีสากล เมโลเดียน ยางรองตัวเครื่องบรรจุในกล่องเมโลเดียน ลูกค้าสามารถติดที่ฐานเมโลเดียนสี่จุดได้เองโดยมีกาวติดให้อยู่แล้ว เมื่อซื้อเมโลเดียนยกลัง 10ตัว จะได้ราคาขายส่ง ลูกค้าสามารถนำไปขายต่อได้
   เป่าเมโลเดียน ทดสอบเสียงทุกคีย์กับเครื่องวัดก่อนออกจำหน่ายทุกเครื่ิอง โดย เครื่องเป่าเมโลเดียนทดสอบโทนเสียงตั้งแต่การดัดลิ้น การจูนละเอียด การประกอบและทดสอบก่อนลงกล่อง 
ข้อควรจำไม่ควรใช้เมโลเดียนร่วมกับผู้อื่น เพราะเมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การเป่าลมจึงต้องใช้เป็นการส่วนตัวเพื่อสุขลักษณะของผู้เป่าเอง
เมโลเดียนView All
 ปากเป่าเมโลเดียนราคา 59.00 บ.
 ปากเป่าเมโลเดียน การเป่าเมโลเดียน จะง่ายขึ้น ใช้ปากเป่าเมโลเดี้ยน 32คีย์ wisdomราคา 29.00 บ.
 ร้านขายเมโลเดียนจีอาย ขายเมโลเดียน 32 คีย์ ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GM-32 สีชมพู melodian ราคา520ปกติ 1,050.00 บ. พิเศษ 520.00 บ.
 สายเป่าเมโลเดี้ยน แถมปากเป่า และซอง รุ่นพิเศษดึงยืดได้ราคา 99.00 บ.
 เครื่องดนตรี สากลเมโลเดียนสีน้ำเงิน เมโลเดียน Wisdom 27 คีย์ ซื้อเมโลเดียน ราคา299บาทปกติ 373.75 บ. พิเศษ 299.00 บ.
 เครื่องดนตรีเมโลเดียนราคาถูก wisdom 25 key สีฟ้า ลายการตูน เมโลเดียนพร้อมเคส สะพายได้ ราคา 398 บาทปกติ 898.00 บ. พิเศษ 398.00 บ.
 เครื่องเป่าเมโลเดียน Wisdom 27 คีย์ สีแดงราคา เม โล เดีย น 299 ใข้เครื่องนี้เรียนเมโลเดียนได้ง่ายปกติ 373.75 บ. พิเศษ 299.00 บ.
 เมโลเดียน 32 คีย์ ขายเมโลเดียน รุ่น GM-32 key ยี่่ห้อ Wisdomสีเขียวราคา 520 พร้อมยางรอง 10ตัวราคาส่งปกติ 1,050.00 บ. พิเศษ 520.00 บ.
 เมโลเดียน QM27A melodica 27 keyราคา 354.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 13 คีย์ สีชมพู เครื่องดนตรีเมโลเดียนราคา 109บาท จับคอร์ดเมโลเดียนได้ปกติ 136.25 บ. พิเศษ 109.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 13 คีย์ สีแดงใช้สอนเล่นเมโลเดี้ยน melodica เมโลเดียนราคาถูก ราคา 109บาทปกติ 136.25 บ. พิเศษ 109.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 27 คีย์ สีชมพู เครื่องเป่าเมโลเดียนราคา 299 บาท ก็เล่นเมโลเดียนได้ในราคาชิวๆปกติ 373.75 บ. พิเศษ 299.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 27 คีย์ สีเขียว ราคา 299 บาท วิธีการเล่นเมโลเดียนจะง่าย รูปเมโลเดียนคลิคจ้าปกติ 373.75 บ. พิเศษ 299.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ GM-32 รุ่นใหม่ 2017 เมโลเดี้ยน 32คีย์ สีฟ้า เมโลเดียนราคา 520กล่อง ABSปกติ 1,050.00 บ. พิเศษ 520.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีชมพูราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีน้ำเงินราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีม่วงราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีเขียวราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีเหลืองราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ รุ่นมาตรฐาน สีแดงราคา 399.00 บ.
 เมโลเดียน Wisdom เรียนเมโลเดียนใช้ง่าย13 คีย์ สีเขียวราคาเมโลเดีย น 109 บาท เครื่องเมโลเดียนจับถนัดปกติ 136.25 บ. พิเศษ 109.00 บ.
 เมโลเดียน25 คีย์ลายการ์ตูนยี่ห้อ wisdom 25key สีชมพู มีโน๊ตเมโลเดียนบนคีย์ ตัวละ 398 บาท10ตัวลดได้ราคา 398.00 บ.
 เมโลเดียน25คีย์ wisdom 25key สีฟ้า พร้อมเคสอย่างนุ่มกันกระเเทก ราคา 369 บาท ซื้อสิบตัวราคาส่ง 24แถม1ราคา 369.00 บ.
 เมโลเดียนคือ เครื่องดนาตรีเล่นง่ายๆเมโลเดียน Wisdomเมโรเดียน13 คีย์ สีน้ำเงิน ใช้เล่นโน้ตเพลงเด็กได้ปกติ 136.25 บ. พิเศษ 109.00 บ.
 เมโลเดี้ยน 27 คีย์ ยี่ห้อ westfield เครื่องดนตรีเมโลเดียน รุ่น mg27 โน๊ตเมโลเดียนครบราคา 490.00 บ.
 เมโลเดี้ยน 32 คีย์ เครื่องดนตรี เมโลเดียนราคาถูก ยี่ห้อ westfield รุ่น mg32 ร้านขายเมโลเดียนจีอายราคา 643.00 บ.
 เมโลเดี้ยน 37 คีย์ เมโลเดียนยี่ห้อไหนดี ต้องWISDOM เมโลดิก้า MG-37 เล่นในวงเมโลเดียนได้ 699 บาทราคา 699.00 
แสดง 1-12 จาก 28 รายการ