จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

ฉิ่ง ฉาบไทย

จังหวะฉิ่ง หมายถึง การกำ หนดจังหวะด้วยเสียงของการตีฉิ่งเพื่อให้รู้จังหวะ
เบาและจังหวะหนักโดยกำหนดให้เสียง “ฉิ่ง” เป็นจังหวะเบา เสียง “ฉับ” เป็นจังหวะหนัก
ฉิ่ง ฉาบไทย

ฉิ่ง ฉาบไทยView All
 ฉาบสากล ขนาด 2.5 นิ้ว ใช้ในวงฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียง ฉิ่งฉับ และฉาบเล็กราคาราคา 224.00 บ.
 ฉาบเล็ก ขนาด 4 นิ้ว สีทอง ใช้ในวงฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียง ฉิ่งฉับ และฉาบเล็กราคา 239.00 บ.
 ฉาบเล็ก ขนาด 5 นิ้ว ใช้ในวงฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียง ฉิ่งฉับ และฉาบเล็กราคา ถราคา 249.00 บ.
 ฉาบเล็ก ขนาด 6 นิ้ว ใช้ในวงฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียง ฉิ่งฉับ และฉาบเล็กราคา ถราคา 299.00 บ.
 ฉิ่งคือ เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียง ฉิ่งฉับ และฉิ่งราคา ถูก ที่จีอายมิวสิคราคา 89.00 
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ