จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

หนังกลองบองโก้

หนังกลองบองโก้
กลองบองโก เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียวแต่มี 2 ใบแขวนติดกันบนขาตั้งเหล็ก มีขนาดต่างกันเสียง
ของกลองมีโน้ตต่างกัน 3-5 เสียง เวลาตีจะตั้งกลางลําตัวใช้มือตีทั้งซ้าย และขวา เสียงที่ดังออกมาจะฟัง แปลกจากกลองอื่นๆ เพราะมีเสียงที่เล็ก แหลม กลองนี้เล่นกันมากในแถบอเมริกาใต้
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ