จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

โอโบ

โอโบ
โอโบ ปี่อังกฤษ เบสโอโบ ทั้งสามชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกัน เสียงก็คล้ายกัน 
เสียงของโอ โบ เครื่องดนตรีดังคล้ายคนจมูบี้ ส่วนปี่อังกฤษ (cor anglais) และเบสโอ
โบ (bass oboe) ก็เช่นเดียวกัน ผิดกันตรงที่ใหญ่กว่าโอโบ เสียงทุ้มและลึกกว่าโอโบเท่านั้น เพลง
ต่าง ๆ ที่แสดงความลึกลับหรือเกี่ยวกับแขก แขกมักใช้เครื่องดนตรีพวกนี้เป็นพื้น สําหรับโอโบมี
เสียงที่ไพเราะสะกดใจคนไดมากตามประวัติเกิดในฝรั่งเศส ประมาณศตวรรษที่
 17
ปี่ โอ โบ ป้จจุบันถือเป็นเครื่องเป่าชั้นนําในวงออร์เคสตรา ความยาวของโอโบยาว 2 ฟุต ข้าง ๆ ตัวมีรูเจาะและมีเครื่องกํากับเสียงทําดวยโลหะติดไว้เมื่อต้องการทําเสียงใดก็กดลงไปที่
เครื่องกํากับเสียง (keynote or 
metal key) นั้น ประโยชน์อีกอย่างหนี่งของปี่โอโบคือใช้เป็นเครื่องเทียบหรือแต่งเสียง (tune) 
เครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวงออร์เคสตรา คล้ายขลุ่ยในวงดนตรีไทยใช้เทียบเสียงพวกซอต่าง ๆ ให้เข้า
ระดับก่อนทําการบรรเลง
โอ โบ ราคา
View All
 โอโบราคา 19,800.0
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ