จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

มาร์ชชิ่งทรอมโบน

มาร์ชชิ่งทรอมโบน (Trombone) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง มีคันชักใช้สำหรับเปลี่ยนระดับเสียง 

เครื่องดนตรี ทรอมโบนโดยมากจะใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง รวมทั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ในวงดนตรีทรอมโบนทองเหลือง จะทำหน้าที่ประสานเสียงในกลุ่มแตรด้วยกัน 

 เครื่องเป่าลมทองเหลือง แตรมาร์ชชิ่งทรอมโบนที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบคือ
แบบที่ 1 ใช้นิ้วลูกสูบเช่นเดียวกับแตรอื่นๆ
แบบที่ 2 ไม่ใช้นิ้วลูกสูบแต่มีท่อเลื่อนสวมท่อลมของตัวแตรใช้วิธีซักท่อเลื่อนออกหรือเข้าเป็นการยืดหรือหดท่อลมของตัวแตรแทนการใช้ลูกสูบ
  มาร์ชชิ่งทรอมโบน ในทางปฏิบัติแม้แตรทรอมโบนที่ใช้นิ้วลูกสูบจะสะดวกและคล่องแคล่วมากกว่าแตรทรอมโบนชักก็ตามแต่ชนิดเสียงของแตรทรอมโบนซักนั้นมีความกังวานเสียงดีกว่ากันมาก
  การเป่าทรอมโบน มีชนิดเสียงที่สง่ากระจ่างและแจ่มใสการชักมีอยู่ 6 ระยะถ้ารวมในระยะที่ตั้งปกติด้วยแล้วก็รวมได้ 7 ระยะหรือ 7 โพซิชัน (Position) ด้วยกันระยะหนึ่งๆสามารถยึดท่อลมให้มีระดับเสียงต่ำลงมาในระยะครึ่งเสียงเป็นลำดับดังนี้ 
  ระยะที่ 1 (ปกติ) ได้แก่ เสียงเปิดแตรทั้งสองแบบคือเสียงที่เปล่งออกมาตามธรรมชาติของตัวแตรเองเป็นบางเสียง (Harmonic) 
  ระยะที่ 2 ยึดท่อลมออกมาครึ่งเสียงจากปกติคือต่ำลงมาในระยะขั้นคู่ 2 ไมเนอร์ตรงกับลูกสูบตัวกลางของแตรที่ใช้นิ้ว
  ระยะที่ 3 ยึดท่อลมออกมาหนึ่งเสียงเต็มจากปกติคือตำลงมาในระยะขั้นคู่เมเจอร์ตรงกับลูกสูบตัวหน้าของแตรที่ใช้นิ้ว
  ระยะที่ 4 ยึดท่อลมออกมาหนึ่งเสียงครึ่งจากปกติคือตำลงมาในระยะขั้นคู่ 2 ไมนอร์ตรงกับตัวลูกสูบที่ 3 หรือลูกสูบตัวที่ 1 และที่ 2 รวมกันของแตรที่ใช้นิ้ว

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ