จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

เทเนอร์แซกโซโฟน

  เทเนอร์แซกโซโฟนเหมาะที่จะใช้ผสมเข้ากับวงโยธวาทิตเกิดขึ้นมาเมื่อพ. ศ. 2383 การกำเนิดเครื่องดนตรีชนิดนี้พบว่าก่อนหน้าพ. ศ. 2383 เล็กน้อยได้มีนายวงโยธวาทิตผู้หนึ่งมาติดต่อให้อดอล์ฟแซกซ์นักตนตรีชาวเบลเยี่ยม (พ. ศ. 2557-2437) ให้เขาประดิษฐ์เครื่องเป่าชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ที่สามารถใช้ปฏิบัติให้มีเสียงดังเพื่อใช้เล่นในวงโยธวาทิตและต้องการให้เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงคล้ายเครื่องลมไม้ดังนั้นแซกซ์จึงได้เอาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองชนิดหนึ่งที่ล้าสมัยแล้วชื่อโอฟไคลด์ (Ophicleid) มาถอดที่เป่าอันเดิมออกแล้วเอาที่เป่าของคลาริเนตมาใส่แทนจากนั้นเขาก็แก้ไขกลไกของกระเดื่องที่ปิดรูอีกเล็กน้อยดังนั้นแซกโซโฟนเลาแรกของโลกก็ได้เกิดขึ้นนอกจากนั้นอดอล์ฟแซกซ์ยังได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีตระกูลแซกฮอร์น (Saxhorn family) อีกด้วยเพราะเหตุนี้เครื่องดนตรีชนิดนี้จึงมีชื่อของผู้ประดิษฐ์ติดมาด้วยครั้งแรกได้มีการนำเทเนอร์แซกโซโฟนไปใช้ในวงโยธวาทิตของฝรั่งเศส
  
  เทเนอร์แซกโซโฟนต่อมาดนตรีแจ๊สซึ่งแต่เดิมมีคลาริเนตตอร์เน็ตทรอมโบนเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญได้มีการพัฒนาขึ้นโดยน่าเอาแซ็กโซโฟนไปใช้จนทำให้แซกโซโฟนมีบทบาทมากขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องดนตรีที่วงดนตรีแจ๊สขาดมิได้เลยแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเครื่องลมไม้กับเครื่องลมทองเหลืองปราชญ์ทางดนตรีได้จัดอยู่ในประเภทเครื่องลมไม้เพราะใช้เป่าเช่นเดียวกับคลาริเนตและลำตัวของเครื่องดนตรีชนิดนี้ยังประกอบด้วยกระเดื่องซึ่งมีนวมบุอยู่เพื่อปิดรูเหมือนคลาริเนตอีกด้วย
ถึงแม้เทเนอร์แซกโซโฟนจะประดิษฐ์ด้วยโลหะแต่สุ่มเสี่ยงก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม้แซกโซโฟนจึงฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าคลาริเนตทองเหลือง (Brass clarinet) แบร์ลิออร์ได้กล่าวว่าเสียงของแซกโซโฟนเป็นการผสมเข้าด้วยกันระหว่างซอเซลโลปีคอร์ยังแกลส์และปีคลาริเนต) 44 าโครโฟนสามารถเล่นเสียงกระซิบกระซาบอ่อนหวานนุ่มนวลหรือจะแผดให้ดังสันโสตประสาทก็ทำได้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเดียวตระกูลแซกโซโฟนเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับตระกูลคลาริเนตมีขนาดถึง 7-8 ขนาดด้วยกันแต่ที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเครื่องที่ตั้งอยู่ในระดับเสียงต่อไปนี้ 
1. โซปราโนแซกโซโฟน BP 
2. อัลโตแซกโซโฟน EP 
3. เทเนอร์แซกโซโฟน Bb 
4. บาริโทนแซกโซโฟน E 
5. เบสแซกโซโฟน B)
 ในหมู่เครื่องดนตรีทั้ง 5 ชนิดนี้อัลโตและเทเนอร์มีเสียงที่ไพเราะน่าฟังกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆทั้งหมดและโดยเฉพาะเครื่องตระกูลนี้ซึ่งเพิ่งมีกำเนิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองก็ได้รับความนิยมจากนักดนตรีและประชาชนทั่วไปการนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีสร้างไว้ในหลักเสียงต่อไปนี้เป็นการเสียเลย 
1. โซปรานิโนแซกโซโฟน F 
2. โซปราโนแซกโซโฟน C 
3. อัลโตแซกโซโฟน F 
4. บาริโทนแซกโซโฟน F 
5. เบสแซกโซโฟน C เครื่องเหล่านี้ใช้ระดับเสียงที่สูงกว่าดังกล่าวแล้วข้างต้นระดับขั้นเสียงต่างๆที่แซกโซโฟนสามารถปฏิบัติได้ทั้งมีขอบเขตเท่ากันหมดและในการบันทึกตัวโน้ตในบทเพลงก็ใช้กุญแจซอลอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าระดับเสียงของเครื่องต่างๆเหล่านั้น (ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่) จะตั้งใช้ในระดับใดก็ตามแซกโซโฟนทั้งหมดจะไม่เปล่งเสียงต่ำๆตรงตามตัวโน้ตที่บันทึกไว้นั้นเลยเพราะฉะนั้นเครื่องเหล่านี้จึงรวมอยู่ในประเภทที่ปฏิบัติต่างจากระดับจริงของตัวโน้ตซึ่งเรียกว่า Transposing instrument ดังเครื่องดนตรีที่ตั้งอยู่ในหลักเสียง B กับ E เว้นแต่เครื่อง C เมโลดีเท่านั้นแต่เครื่องชนิดนี้ก็ยังมีระดับเสียงต่ำลงมาจากโน้ตตัวจริงถึงหนึ่งช่วงระยะขั้นคู่แปด |
   เทเนอร์แซกโซโฟน เป็นแซกโซโฟนนิยมใช้ในการเล่นดนตรีแนวแจ็ส ใช้ในวงโยธวาทิต เสียงของแซกเทเนอร์จะมีลักษณะแบบนุ่มๆ อ้วนๆ ระดับเสียง Bb และต่ำกว่าแซกโซโฟนอัลโต้และแซกโซโฟนโซปราโน วัสดุที่ เทเนอร์แซกโซโฟนWisdom ใช้ทองเหลืองอย่างดี กระเดื่อง สปริง Made in italy แซกโซโฟนเทเนอร์เป็นตัวเลือกที่มือใหม่ควรจะใช้ในการเริ่มต้นหรือฝึกหัดเล่น เทเนอร์แซกโซโฟนWisdom เป่าง่าย ไม่กินลม สเปคมาตรฐาน  พร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เทเนอร์แซกโซโฟน (ดนตรีเทเนอร์แซกโซโฟน)
เทเนอร์แซกโซโฟน
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บีแฟลต เทเนอร์ แซกโซโฟน พร้อมหีบ
หน่วยนับ ตัว
9. คุณลักษณะเฉพาะเทเนอร์แซกโซโฟน
๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งานเทเนอร์แซกโซโฟน
๑.๑.๑ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องเป่าในการแสดงดนตรี
๑.๑.๒ เทเนอร์แซกโซโฟนใช้ในวงโยธวาทิต และวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ
๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะเทเนอร์แซกโซโฟนในทางเทคนิค
เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb (บีแฟลต) คุณภาพเสียงได้มาตรฐาน A = 440 Hz
๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบเทเนอร์แซกโซโฟน
๑.๓.๑ ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชุบเงินหรือทองเงางามพร้อมปากเป่าเทเนอร์แซกโซโฟนทำด้วยไฟเบอร์หรือโลหะพร้อมสายรัด
๑.๓.๒ มีกระเดื่องนิ้ว F# และ กระเดื่องนิ้วเป็นโลหะชุบแบบเดียวกับตัวเครื่อง
๑.๓.๓ สปริงเทเนอร์แซกโซโฟนและแหนบทำจากโลหะ อย่างที่สามารถบังคับกระเดื่องเทเนอร์แซกโซโฟนได้อย่างคล่องตัว
๒. การบรรจุและหีบห่อเทเนอร์แซกโซโฟน
๒.๑ บรรจุเทเนอร์แซกโซโฟนในหีบที่แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการชำรุดเสียหาย จากการขนส่งและสภาพภูมิอากาศ
๒.๒ สะดวกในการขนย้าย เก็บรักษา และแจกจ่าย
๓. ข้อกำหนดอื่นๆ
๓.๑ อุปกรณ์เทเนอร์แซกโซโฟนทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๓.๒ มีอุปกรณ์ประกอบชุดครบถ้วนตามมาตรฐานที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้
ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นี้
๓.๓ ต้องรับประกันการตรวจซ่อมอุปกรณ์ถึงสถานที่ใช้งาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๔. วิธีการตรวจสอบเทเนอร์แซกโซโฟน
๔.๑ ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดอื่นๆ
๔.๒ ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งานเทเนอร์แซกโซโฟน
ลักษณะท่าทางการปฏิบัติ เทเนอร์แซกโซโฟน
  1. ท่าถือแซกโซโฟนทุกชนิดเป็นเครื่องที่ต้องใช้สายเชือกแขวนไว้กับคอของนักดนตรีดังนั้นท่าถือจึงต้องใช้แขวนไว้กับตอแล้วถือเครื่องด้วยมือขวาให้แนบกับลำตัวให้นิ้วปิตอยู่ที่แป้นรเสียงบนและล่างกลางลำตัวเครื่อง) ให้ตำแหน่งโน้มเอียงไปทางหน้าและเอียงซ้าย 
  2. ท่าเตรียมพร้อมเทเนอร์แซกโซโฟนให้เคลื่อนมือซ้ายข้ามล่าตัวไปถือเครื่องไว้โดยใช้นิ้ววางไว้ในตำแหน่งบนแป้นรูเสียงที่เหมาะสมบนเครื่องดนตรี
  3. ท่าเตรียมบรรเลงเทเนอร์แซกโซโฟนให้เสียบปากเป่าเข้ากับปากของนักดนตรีเอามือขวาไปวางไว้บนตำแหน่งที่แป้นรูเสียงช่วงล่างพร้อมที่จะบรรเลง 
  4. ท่าพักเครื่องเทเนอร์แซกโซโฟนปลดเครื่องออกจากสายคล้องจับตรงข้อต่อของเครื่องระหว่างลำตัวกับปากเป่าด้วยมือซ้ายและถือไว้ในแนวทแยงกับหน้าอกมือขวารองรับไว้ตรงปลายเครื่อง
   เทเนอร์แซกโซโฟน  Wisdom เป็นแบรนด์เครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า ที่มีนวัตกรรมการผลิตเทเนอร์แซกโซโฟนต่างจากแบนด์อื่น โดยคำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวและให้ได้ประสิทธิภาพของเครื่องออกมาได้มากที่สุด และราคาเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า เพราะเทเนอร์แซกโซโฟนถูกกว่าตามท้องตลาดกว่า 50%เนื่องจาก Wisdom เราได้ผลิตสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมากๆ ล เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีการรับประกันเทเนอร์แซกโซโฟน และดูแลหลังการขายที่ดี
 
  สเปคมาตรฐาน ของ เทเนอร์แซกโซโฟนWisdom
-ตัวเครื่องเทเนอร์แซกโซโฟนเป็นระดับเสียง อีแฟลต Eb ต่ำกว่าแซกโซโฟนอัลโต้และแซกโซโฟนโซปราโน
-ปากเป่าเทเนอร์แซกโซโฟน ทำด้วยไฟเบอร์มีสายรัดทำจากโลหะ
-ตัวเครื่องเทเนอร์แซกโซโฟนทำจากโลหะชุบด้วยนิเกิ้ล เงางาม หรือสีทอง
-คุณภาพเสียงได้มารตฐาน A=440Hz ส่วนประกอบเทเนอร์แซกโซโฟนต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบ ใช้งานได้คล่องตัว
-กระเดื่องนิ้วเทเนอร์แซกโซโฟนเป็นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง ฝานวมสามารถปิด-เปิดได้แนบสนิท ทุกช่องเสียง และมีกระเดื่องนิ้ว F#
-สปริงเทเนอร์แซกโซโฟนและแหนบสามารถบังคับกระเดื่องได้อย่างคล่องตัว
-คุณภาพเสียงเทเนอร์แซกโซโฟนมีความกังวาน ไม่เพี้ยน คล่องตัวในการใช้งาน
 -สายคล้องคอเทเนอร์แซกโซโฟน 1 เส้น
-ลิ้นเทเนอร์แซกโซโฟน 1 อัน
-ผ้าเช็ดทำความสะอาดเทเนอร์แซกโซโฟน
-รับประกัน เทเนอร์แซกโซโฟน 1 ปี
-มีกล่องบรรจุอย่างดี
– ตัวเครื่องเทเนอร์แซกโซโฟนทำด้วยทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์เงางาม
– สายรัดปากเป่าเทเนอร์แซกโซโฟนทำด้วยทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์เงางาม
– ปุ่มกดเทเนอร์แซกโซโฟนทำจากพลาสติกลายมุกสีขาวนวล
– ฝาครอบปากเทเนอร์แซกโซโฟนเป่าทำจากทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์เงางาม
เทเนอร์แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb
ลักษณะเฉพาะ – เทเนอร์แซกโซโฟนมีระบบนิ้ว High F#
เทเนอร์แซกโซโฟนมีระบบนิ้ว Front F
– ที่รองนิ้วโป้งเทเนอร์แซกโซโฟนสามารถปรับระดับได้
– ตัวคีย์เทเนอร์แซกโซโฟนสามารถเล่นได้อย่างคล่องตัว
– แกะลายที่ตัวเครื่องเทเนอร์แซกโซโฟน – คีย์ปิด Ab, A, B ช่วงเสียงล่างเป็นแบบสองก้านเพื่อให้ปิดรูได้สนิท – นวมและสปริงของ อิตาลี – พร้อมที่ทำความสะอาดเครื่องและผ้าทำความสะอาดเครื่อง
 การดูแลรักษาเทเนอร์แซกโซโฟน
-หลังจากใช้งานเทเนอร์แซกโซโฟนเสร็จแล้ว เช็ดทั้งภายในและภายนอกตัวแซกโซโฟนก่อนที่จะเก็บ หัวแซก ลิ้น คอแซกโซโฟนควรจะล้าง เช็ดให้แห้งทุกครั้ง
-เช็ดเทเนอร์แซกโซโฟนในร่องนวมให้สะอาด อาจมีน้ำลายติดอยู่
-เมื่อไม่ได้ใช้งานเทเนอร์แซกโซโฟน ควรเก็บเครื่องใส่กล่องให้ดี อาจเกิดการหล่น ตก เสียหายได้
เทเนอร์แซกโซโฟนราคาView All
 ขายแซกโซโฟนราคาถูก เทนเนอร์แซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom GET1002 สีนิกเกิลราคา 14,900.00 บ.
 เทนเนอร์แซกโซโฟน แซกโซโฟนราคาถูก ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GET1015ปกติ 22,260.00 บ. พิเศษ 18,550.00 บ.
 เทนเนอร์แซกโซโฟนราคา พิเศษ ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GET1023 สีชุบเงินคีย์ทองปกติ 30,780.00 บ. พิเศษ 25,650.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน Wisdom 2018รุ่น SP-0011N สีนิคเกิล พร้อมอุปกรณ์และกล่องใส่ครบชุดราคา 18,700.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน 2019 ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTS-100BG สีดำคีย์ทองกล่องและอุปกรณ์ ครบชุด14900 บาทราคา 14,900.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน 2019 ยี่ห้อ Wisdom รุ่น FTS-100N สีเงิน กล่องและอุปกรณ์ ครบชุด 14990 บาทราคา 14,990.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น 100L สีนิคเกิลราคา 18,900.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น TBAS-100ราคา 16,900.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น TP-1400L สีทองราคา 22,000.00 บ.
 เทนเนอร์แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น TP-1400L สีทอง 14299 บาทราคา 14,299.00 บ.
 เทเนอร์แซกโซโฟนราคา ไม่แพง ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GET1009 สีดำคีย์ทองปกติ 18,415.00 บ. พิเศษ 15,345.00 บ.
 เท็นนอร์ แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ wisdom รุ่น GE 1001 สีทอง พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดปกติ 19,980.00 บ. พิเศษ 16,650.00 บ.
 เท็นนอร์ แซ็กโซโฟน ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดราคา 16,900.00 บ.
 เท็นนอร์ แซ็กโซโฟน ยี่ห้อEMPEROR สี 2 กษัตริย์ พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุดราคา 17,900.00 บ.
 เท็นเนอร์แซกโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom รุ่น GET1001 สีทองราคา 14,900.00 
แสดง 1-12 จาก 14 รายการ