จีอายมิวสิค,เครื่องดนตรี,กีต้าร์,กลอง,เบส,เครื่องเป่า,ตู้แอมป์,เครื่องวงโย,เครื่องดนตรีสากล,กลองเดินแถว,คีย์บอร์ด,เปียโน,ไวโอลิน

บาริโทน แซ็กโซโฟน

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ บาริโทน แซ็กโซโฟน (ดนตรี)

บาริโทน แซ็กโซโฟน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อีแฟลต บาริโทน แซกโซโฟน พร้อมหีบ

หน่วยนับ ตัว

คุณลักษณะเฉพาะบาริโทน แซ็กโซโฟน

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งานบาริโทน แซ็กโซโฟน

๑.๑.๑ บาริโทน แซ็กโซโฟนเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องเป่าในการแสดงดนตรี

๑.๑.๒ บาริโทน แซ็กโซโฟนใช้ในวงโยธวาทิต และวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะบาริโทน แซ็กโซโฟนในทางเทคนิคบาริโทน แซ็กโซโฟน

เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Eb (บาริโทน แซ็กโซโฟนอีแฟลต) คุณภาพเสียงได้มาตรฐาน A = 440 Hz

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบบาริโทน แซ็กโซโฟน

๑.๓.๑ ตัวเครื่องบาริโทน แซ็กโซโฟนทำด้วยโลหะชุบเงินหรือทองเงางามพร้อมปากเป่าทำด้วยไฟเบอร์หรือโลหะพร้อมสายรัด

๑.๓.๒ บาริโทน แซ็กโซโฟนมีระบบนิ้ว Front F และ Low A กระเดื่องนิ้วเป็นโลหะชุบแบบเดียวกับตัวเครื่อง

ฝานวมสามารถเปิดปิดได้สนิท

๑.๓.๓ สปริงบาริโทน แซ็กโซโฟนและแหนบทำจากโลหะ อย่างที่สามารถบังคับกระเดื่องได้อย่างคล่องตัว

๒. การบรรจุและหีบห่อ

๒.๑ บรรจุในหีบที่แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการชำรุดเสียหาย จากการขนส่งและสภาพภูมิอากาศ

๒.๒ สะดวกในการขนย้าย เก็บรักษา และแจกจ่าย

๓. ข้อกำหนดอื่นๆบาริโทน แซ็กโซโฟน

๓.๑ อุปกรณ์บาริโทน แซ็กโซโฟนทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

๓.๒ มีอุปกรณ์ประกอบชุดครบถ้วนตามมาตรฐานที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้

ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นี้

๓.๓ ต้องรับประกันการตรวจซ่อมอุปกรณ์ถึงสถานที่ใช้งาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๔. วิธีการตรวจสอบบาริโทน แซ็กโซโฟน

๔.๑ ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๒ ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งานบาริโทน แซ็กโซโฟน

 Wisdom เป็นแบรนด์เครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่าบาริโทน แซ็กโซโฟน ที่มีนวัตกรรมการผลิตบาริโทน แซ็กโซโฟนต่างจากแบนด์อื่น โดยคำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวและให้ได้ประสิทธิภาพของเครื่องออกมาได้มากที่สุด และราคาเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า เพราะถูกกว่าตามท้องตลาดกว่า 50%เนื่องจาก Wisdom เราได้ผลิตสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมากๆ เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีการรับประกัน และดูแลหลังการขายที่ดี

 

  บาริโทนแซกโซโฟน

บาริโทนแซกโซโฟน เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมีความถี่เสียงที่ต่ำ เป็นเครื่องที่ใช้แทนเสียงคอนทร่าเบสในวงประเภทเครื่องเป่า ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกหัดหรือเริ่มต้นเล่นแซ็กโซโฟน ส่วนประกอบของเบสแซ็กโซโฟน Wisdom มีดังนี้

- Mouthpiece บาริโทน แซ็กโซโฟน ยี่ห้อ Wisdom เป็นพลาสติก ABS เกรดดี - Ligature ทำจากโลหะและชุบในนิกเกิลเงินหรือทอง - Neck - Body บาริโทน แซ็กโซโฟน เป็นโลหะอย่างดี ทองเหลืองชุบด้วยนิเกิลหรือทอง เงาสวยงาม - Bell ปากลำโพงขนาดมาตรฐานสากล เสียงดังกังวาน - Bow - Keys ทุกตัวสามารถใช้งานได้โดยคล่องตัว ลื่นไหล นวมบาริโทน แซ็กโซโฟนอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 

  บาริโทนแซกโซโฟน เสียงต่ำ ทุ้ม นุ่ม ลึก ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมีความสมบูรณ์แบบ Mouthpiece ยี่ห้อ Wisdom เป็นพลาสติก ABS เกรดดี เป่าง่าย ไม่กินลมเยอะ น้ำหนักไม่มาก มีกล่องบรรจุแข็งแรงจากโรงงานผู้ผลิต รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี 

  การดูแลรักษาบาริโทน แซ็กโซโฟนไม่มากมาย หลังจากการใช้งานควรเช็ดตัวเครื่องบาริโทน แซ็กโซโฟนให้สะอาดด้วยผ้า รอยนิ้วมือสำคัญที่สุด หากทิ้งไว้นานจะทำให้เป็นคราบฝังแน่น เช็ดออกยากมาก เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย ป้องกันการเสียหายได้
-ใช้น้ำยาเคลือบเงาตัวเครื่องบาริโทน แซ็กโซโฟน
-ผ้าสะอาด
มีบริการจัดส่งบาริโทน แซ็กโซโฟนทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชนเก็บค่าส่งปลายทาง
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ